7 Jul 2009

KetupatHARGA:
500gm = RM55
2.5kg = RM160